• Polski
 • English
 • Co to jest testowanie oprogramowania?

  Testowanie to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania.

  Proces ten ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania.
  Weryfikacja to sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją.
  Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika.

  Testowanie to nie tylko wykonywanie testów. Czynności testowania występują zarówno przed jak i po wykonaniu testów. Należą do nich:
  - planowanie i nadzór,
  - wybór warunków testowych,
  - projektowanie i wykonywanie przypadków testowych,
  - sprawdzanie wyników,
  - ocena spełnienia kryteriów zakończenia,
  - raportowanie procesów testowania i testowanego systemu,
  - kończenie i zamykanie testów.

  Do testowania zalicza się także przeglądy dokumentacji i kodu źródłowego oraz analizę statyczną.

  Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia ważne jest wczesne wykrycie defektów, ponieważ gwarantuje niskie koszty naprawy. Z tego też powodu testowanie warto zaczynać najszybciej jak to jest możliwe.

  Podstawowym standardem dla testowania oprogramowania jest IEEE 829-2008 (829 Standard for Software Test Documentation).

  Dodaj komentarz